Grafomotorické kurzy

Lektorka: PhDr. Pavla Majerová (psycholožka a pedagožka) Kurzy jsou určené dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem, hravouformou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do školy a zvládnutínároků 1. třídy. Rozvíjí tyto oblasti:• jemnou motoriku a grafomotoriku (uvolňování ruky, správné držení tužky,přípravné cviky na psaní),• vyjadřovací schopnosti, logické myšlení, paměť a […]

HRA TÁBOROVÝCH PÍSNÍ NA KYTARU

Kurz je určen pro děti od 6 do 15 let. Počet lekcí je 15 (začátek polovina září 2022 až konec ledna 2023). Cena za kurz je 1500 Kč / dítě. Kurz se koná ve čtvrtek od 17 do 18 hodin. Lektorka: Veronika Kuchtová V případě zájmu kontaktujte Janu Suchou 605 278 490.

LESNÍ HRÁTKY

Pondělí 9:30 – 11:00 Lesní hrátky jsou určeny pro rodiče s dětmi (od 1 roku (chodící) do 6 let). Těšit se můžete na aktivní pobyt v přírodě, poznávání a seznamování se s přírodou a zvířátky, nejrůznější hry, poznávačky, povídání o zvířátkách a kytičkách. Sejdeme se u vchodu k letnímu kinu ve veltruském parku. V případě […]

VOLNÁ HERNA S TERKOU

Středa 16:00 – 17:00 Herna je určená pro děti 0-6 let. Rodiče si mohou v klidu vypít kávu a popovídat,zatímco se děti zabaví prozkoumáváním hraček, her či hudebních nástrojů v herně. Přihlašování zde https://forms.gle/4ZPtoTeJKZyLiqmc6 Herna je pro účastníky kurzů pro rodiče s dětmi v RC Havránek zdarma; ostatní 400 Kč/ pololetí nebo 30 Kč/ jednorázový […]

CVIČENÍ S MIMINKY

Čtvrtek 09:00 – 10:00 Kurz pro nejmenší děti od 3 měsíců do cca 1 roku (nechodící děti), cvičí se na podložce, na overballech, velkých míčích i v náručí s doprovodem písniček a říkanek. Cvičení je zaměřeno na všestranný rozvoj dítěte – pohybový vývoj, jemná motorika, řeč, paměť, rozumový vývoj, rovnováha či koordinace. Cena 750 Kč/10 […]

HRANÍ S KRISTÝNOU

Čtvrtek 10:00 – 11:00 Kurz je určen pro rodiče s dětmi od cca 1 roka (chodící) do 3 let. Na kurzu se naučíme říkanky a písničky s pohybem. Vyzkoušíme si různá pohybovécvičení pro děti a různé aktivity pro rozvoj jemné, hrubé motoriky a řeči. Naučímese jednoduché hry a také zkusíme tvořit výrobky. Ukážeme si tipy, […]