Rodinné centrum havránek

Rodičovská kavárna

Přijďte se podělit o své rodičovské radosti i starosti. Najděte si chvilku pro sebe. Účelem rodičovské kavárny je vzájemné sdílení a podpora. První setkání (18.4.2023) si budeme povídat o tom, na co jsme jako rodiče pyšní, co se nám daří. Setkání vede Jana Suchá

V případě potřeby je možné zajistit hlídání.

Termíny setkání do června 2023 (další budou pokračovat od října 2023). Témata budeme průbězně dopisovat.

18.4. od 18 do 20 hodin – téma Rodičovské úspěchy

9.5. od 18 do 20 hodin – téma Jak známe své děti

16.5. od 18 do 20 hodin

30.5. od 18 do 20 hodin

Setkání probíhá vždy v čase 18:00-20:00 v prostoru kavárny v přízemí KC U Havrana Chotkova 65 Veltrusy

Přihlašujte se zde https://forms.gle/D8GpYurvnYqqVqxM6

Vstupné 30 Kč/rodina

Těšit se můžete na výbornou kávu či čaj.

Rodičovská kavárna je pořádána v rámci projektu Podpora rodin v RC Havránek 2023. Aktivity projektu Podpora rodin v RC Havránek 2023 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina MPSV.

Principy práce svépomocné skupiny

1. Dobrovolná účast a motivace
Lidé se ve skupině scházejí dobrovolně. Účast je podmíněna osobním zájmem jednotlivců sdílet svůj
problém a řešit osobní stav.
2. Naslouchání
Každý člen skupiny dostává příležitost otevřeně vystoupit se svým problémem z anonymity a izolace,
a proto má právo na to, aby mu bylo nasloucháno s respektem. Už pouhé aktivní vyslyšení a přijetí
včetně případných emocionálních projevů ve skupině může přinést úlevu.
3. Sdílení
Sdílení zkušeností a prožitků ve skupině – a to beze strachu projevit emoce – přináší účastníkům
především pochopení. Sdílení možných řešení či příkladů dobré praxe navíc velmi často otevírá
členům skupiny další možnosti, jak zvládat své osobní těžkosti, jak posílit vlastní sebevědomí
a následně i hledat cestu k novému zařazení do společnosti. Sdílení staví na důvěře všech
zúčastněných, že sdílené zůstává pouze mezi nimi.
4. Svépomoc
Míra začlenění do svépomocné skupiny bývá zpravidla ponechána na osobní iniciativě jednotlivců.
Účastníci se mohou aktivně zapojovat – sdílet osobní příběh, vyměňovat si zkušenosti, předávat rady.
Umožňují jednotlivcům vidět svůj příběh jinýma očima, odhalovat skryté či nepřiznané motivy vlastního
jednání. Jiní zůstávají pasivní – naslouchají a přijímají. Aktivní zapojení představením svého příkladu,
příp. předáním vlastního vyzkoušeného návodu může pomoci zvládat vlastní těžkosti – člověk získá
pocit potřebnosti jako rádce, který pomáhá jiným. Zároveň získává pocit potřebnosti ve společnosti.

zdroj: Síť pro rodinu, z.s.