Rodinné centrum havránek

Grafomotorické kurzy

Lektorka: PhDr. Pavla Majerová (psycholožka a pedagožka)

Kurzy jsou určené dětem před zahájením školní docházky nebo s jejím odkladem, hravou
formou rozvíjí schopnosti a dovednosti důležité pro úspěšný vstup do školy a zvládnutí
nároků 1. třídy.


Rozvíjí tyto oblasti:
• jemnou motoriku a grafomotoriku (uvolňování ruky, správné držení tužky,
přípravné cviky na psaní),
• vyjadřovací schopnosti, logické myšlení, paměť a postřeh, pozornost a soustředění,
• percepčně-kognitivní funkce (oblast zrakového a sluchového vnímání),
předpočetní představy, orientaci v prostoru a na stránce, pravolevá orientaci,
• sociální dovednosti (vhodné i pro děti úzkostné, děti, které neumí pracovat
s chybou, neví, jak vycházet s vrstevníky atd.),
• a další dovednosti dle potřeb jednotlivých dětí.

Pondělí 16:00–16:45
Začínáme 19.9.2022
Cena za 1. pololetí 2250 Kč/15 lekcí


Veškeré pracovní materiály a pomůcky jsou započítány v ceně kurzu, děti mají možnost
si vyzkoušet různé psací potřeby a vybrat ty, které jim nejlépe vyhovují.


Přihlašování na:
tel.: 775 669 960, e-mail: pavla@psycholog-majerova.cz